FAQ items aan het laden...

De verpleeghuiszorg heeft als doel het behouden of verhogen van de kwaliteit van leven van de bewoners. Dit door onder andere het veiligheidsgevoel en de veilige bewegingsvrijheid te vergroten, het dag- en nachtritme slim en veilig in te delen en de zelfredzaamheid en eigen regie te verhogen. Zorgtechnologie is hierin van grote toegevoegde waarde. Niet als losse systemen maar als één integrale merkonafhankelijke oplossing. Van een functioneel advies naar een merkonafhankelijke zorgdomotica in de Verpleeghuiszorg

Een goed advies start met een visie…

Resultaat adviestraject Een merkonafhankelijk advies over welke functionaliteiten op uw situatie aansluit. En hoe deze het beste geïmplementeerd en geïntegreerd worden in de huidige zorgomgeving, processen en systemen.

Uw zorg visie?

…vertaald naar een merkonafhankelijke oplossing.

Resultaat oplossing Een technologieplatform met een diversiteit aan functionele toepassingen. Af te stemmen op de zorgsituatie en het individu. Intuïtief in gebruik, zowel door cliënt en zorgprofessional. Flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig.

Uw merkonafhankelijke oplossing?>
Conview Care Verpleeghuiszorg Telefoon

Visie op uw zorgomgeving

In de verpleeghuiszorg draait het om het bieden van kwaliteit van leven. Dit betekent een nauw samenspel tussen de zorgvrager, de zorgverlener en de omgeving waarin de zorg verleend wordt. In dit samenspel heeft zorgtechnologie onmiskenbaar een plaats.

Zorgtechnologie draagt succesvol bij wanneer het gebaseerd is op een heldere zorgvisie en duidelijke doelstellingen. De tijd van top-down of bottom-up is voorbij. Ontwikkeling en toepassing vanuit een organisatiebrede samenwerking is de nieuwe werkelijkheid. Een samenwerking met onder andere zorgprofessionals, management, ICT, facilitair en I&A. De keuze, implementatie, integratie en continuïteit in uw zorgomgeving, processen en systemen realiseren wij samen.

Functionele wens

Praten over zorgtechnologie mag niet vanuit de techniek gebeuren. Het gezamenlijke vertrekpunt moet het welzijn en welbevinden van de cliënt zijn. Direct gevolgd door de prettige en veilige werkomstandigheden van de zorgprofessional. Technologie ondersteunt hierin en geeft informatie waarmee zorgprocessen slimmer ingericht kunnen worden.

Uw zorgvisie en zorgproces staan centraal. Technologie is hieraan ondersteunend. Niet fabrikanten of producten bepalen uw mogelijkheden. Uw wensen en eisen bepalen uw techniekkeuzes. Een doordacht Programma van Eisen legt hiervoor basis. Een basis waarin logische vragen worden beantwoord. Hoe verleent u zorg? Waarop zou zorgtechnologie van toegevoegde waarde zijn? Hoe zijn hierop uw processen en protocollen ingericht? Aan welke randvoorwaarden moeten technieken voldoen om flexibel, schaalbaar en toekomstvast te zijn? En dat in de dynamiek van de 24/7 zorgverlening? Het Programma van Eisen geeft u een kader om passende zorg uit te voeren en te verlenen. En dat ondersteund met de juiste technologie.

Conview Care verpleeghuiszorg technologie

Merkonafhankelijke oplossing

Technologie is steeds in ontwikkeling. De roep om flexibiliteit en schaalbaarheid van de technologie binnen een 24/7 zorgomgeving is sterk. Techniek moet ‘open’ zijn. Bij merkonafhankelijke zorgtechnologie draait het om interoperabiliteit. De mate van onderlinge verbinding en samenwerking van technologie. Gericht op de juiste functionaliteit en ondersteunend aan de gewenste zorghandeling.

De gebruiker en de benodigde functies staan centraal. Niet het merk, leverancier of de techniek. Een doordacht kaderplan vormt een blauwdruk waarop de benodigde zorgtechnologie gekozen wordt. Verschillende technieken die tot één oplossing worden geïntegreerd. Functioneel gemakkelijk in gebruik en beheer. Afgestemd op het kennis- en verantwoordelijkheidsniveau van de gebruiker. Merkonafhankelijke zorgtechnologie sluit optimaal aan op de toenemende integratie van zorgvraag, zorgfunctie en zorgproces. Flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig.

Altijd in bedrijf

Een blijvende goede werking, vereist regelmatig uitgevoerd onderhoud en deskundig beheer. Wij voorzien u van een 24/7 service-omgeving voor uw oplossing en diverse andere technologische oplossingen in elektrotechniek en ICT. Uw keuze voor Conview Care geeft u de aanspraak op een goede en deskundige ondersteuning, daar waar het functioneel of technisch nodig is.

De 24/7 zorgomgeving vraagt om continuïteit, vertrouwen en deskundigheid in de ondersteunende hard- en software. Deze zorgomgeving verandert continu door onder andere nieuwe inzichten, veranderende zorgvraag, veiligheidskwesties en wet- en regelgeving. Een blijvende goede werking vereist, inzicht in de objectieve en subjectieve performance van zoal de cliënt en zorgprofessional, preventief onderhoud en borging van de kennis. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Conview Care en de klant.

Verpleeghuiszorg

Conview Care ondersteunt o.a. de zorg van

Norschoten

Optimale nachtzorg door de inzet van smart sensors verlaagt de werkdruk.

Zorgpartners

Fixatievrije zorg voor ouderen met dementie verhoogt de kwaliteit van leven.

Topaz Lakenhof domotica zorgtechnologie Conview Care

Topaz

Doelstelling gericht op kwaliteit en veiligheid voor bewoners en medewerker. Eénheid in systemen, één beheersbare omgeving.

Willemien Schep (Norschoten, Hoofd Zorg & Welzijn)

Lilian Janssen (Zorgpartners, afdelingshoofd)

Afspraak maken
Meer berichten >

Sinds 1929 brengen we met Leertouwer b.v. comfort door techniek. Eerst als elektricien van licht- en schelinstallaties. Nu als veelzijdige en innovatieve systeemintegrator in elektrotechniek, klimaatinstallaties en ICT. 

Onze aanpak is bijzonder. Het gaat ons niet om de techniek. Wij benaderen alles vanuit het oogpunt van de klant: hoe kunnen we jouw comfort verhogen? We willen dat je energie krijgt van de gemakken die de technische oplossing je levert: energie door techniek. Daar geloven wij in. Hier zetten onze ruim 160 medewerkers zich iedere dag voor in. We richten ons op de markten wonen, werken, zorg en industrie.

Onze klanten waarderen ons als een goede en betrouwbare partner. Inmiddels staan wij al meer dan 87 jaar voor onze klanten klaar. En wij blijven ons inzetten voor het realiseren van jouw wensen in een functionele, doordachte en toekomstvaste installatie. Niet voor niets is onze missie: duurzaam verbinden.

Conview Care, de zorgoplossing van Leertouwer b.v.

Meer over Leertouwer b.v.